El servei d’assistent personal per a la vida independent per a les persones amb discapacitat física de la Federació ECOM continuarà un any més

La Federació ECOM i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya van arribar a un acord a finals del passat mes de desembre que permetrà que el Servei d’Assistent Personal que ECOM ha estat prestant des de l’any 2007 tingui continuïtat durant tot el 2009, en les mateixes condicions, per a les 52 persones que han estat usuàries d’aquest servei. Aquesta era un notícia especialment esperada a la Federació ECOM ja que, com afirma la seva presidenta M. José Vázquez, “estem convençuts de la necessitat i de la justícia d’un Servei d’Assistent Personal que permeti la vida independent de les persones amb discapacitat física i que els garanteixi la totalitat dels drets de ciutadania que tenen avui perfectament reconeguts”.

Malgrat tot, la Federació ECOM considera que tot i ser una bona notícia la continuïtat d’aquest servei d’assistent personal per als 52 usuaris i usuàries actuals, “és una satisfacció incompleta ja que el que ens hauria agradat hauria estat que aquest servei, tal com s’ha definit durant l’experiència pilot, es pogués estendre a la totalitat de les persones amb discapacitat física en situació de dependència que ho sol·licitin”. La Federació ECOM creu que és necessària la inversió de majors pressupostos en el servei d’assistent personal, la qual cosa evitaria la sobredemanda de places residencials, així com també pensa que caldria solucionar algunes deficiències que actualment té aquest servei per tal de:
- fer compatible el servei d’assistent personal i els ingressos de la persona de manera que aquesta pugui fer front a les seves despeses de manera autònoma.
- fer efectiu el desenvolupament dels Centres per a l’Autonomia Personal previstos a la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència i a la 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya perquè aquests puguin orientar i donar suport a la posada en marxa del servei.
- garantir la viabilitat de la prestació econòmica per Assistent Personal prevista en l’atenció a la dependència (a la qual actualment és molt difícil d’accedir) i la seva complementació amb el servei previst a la Cartera de Serveis Socials de Catalunya.

Servei d’Assistent Personal, la fórmula més adient per garantir l’autonomia de les persones amb discapacitat física.
La Federació ECOM considera que el servei d’assistent personal és el mitjà més adequat trobat fins al moment per donar suport a la persona amb dependència per a la seva plena i activa ciutadania i participació en la comunitat. Aquesta fórmula, a més de permetre evitar la cessió de drets, responsabilitat i decisió en terceres persones, evita també la institucionalització en centres residencials, cosa que té un cost més elevat que el servei d’assistent personal. I és que, com comenta la presidenta d’ECOM, “el servei d’assistent personal permet a les persones amb greus limitacions físiques definir i aconseguir els seus objectius assumint la responsabilitat per les decisions pròpies”.

Segons la definició consensuada en el document de bases per a l’elaboració del reglament del Servei d’Assistent Personal de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, “el servei d’assistent/a personal per a persones amb discapacitat física es defineix com un conjunt de prestacions orientades a donar el suport personal necessari per promoure l’exercici d’una vida independent i per afavorir la integració social de les persones amb discapacitat física. Amb aquest servei, la persona amb discapacitat física ha de poder realitzar aquelles activitats que faria en absència de limitacions funcionals i li ha de permetre gaudir del màxim d’autonomia en el desenvolupament del seu projecte de vida i facilitar-li l’exercici de l’autodeterminació, en tant que és la persona qui decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d’aquest suport”.

El servei d’assistent personal que ECOM ha estat prestant des de 2007 s’ha caracteritzat per ser un servei que ha prioritzat la flexibilitat i l’adaptació a les necessitats dels usuaris/es, inclús en el nombre d’hores que cada persona ha necessitat (la mitjana d’hores per persona ha estat al voltant de 29 hores setmanals), així com ha potenciat el fet que la persona beneficiària del servei fos la que decidís el programa, les accions i l’horari de l’assistent personal. Això ha permès que el servei cobrís les necessitats d’aquestes persones en tots els àmbits de la vida: educatiu, laboral, de participació ciutadana, de lleure..., afavorint al màxim la seva llibertat, independència i capacitat d’improvisació.