Acció Social i Caixa Catalunya destinen 3.250.000 euros a millorar la vida de les persones cuidadores de dependents

El Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Obra Social de Caixa Catalunya posaran en marxa una plataforma de serveis per a persones cuidadores no professionals. Aquesta iniciativa té la finalitat de millorar el dia a dia de les persones que cuiden dependents, ajudar-les a fer la seva tasca amb les màximes garanties i facilitar la seva reinserció laboral. La plataforma oferirà cursos de formació, grups d’ajuda mútua, ajuda domiciliària i assessorament telefònic. El conveni que crearà i posarà en funcionament la plataforma el van signar, el passat 9 de juliol, la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el president de Caixa Catalunya, Narcís Serra.
El pressupost per a la posada en marxa d’aquest programa aquest any és de 3.250.000 euros, dels quals Caixa Catalunya n’aportarà 2 milions i Acció Social 1.250.000. El Departament s’encarregarà de la supervisió, homologació i acreditació dels cursos i serveis que s’ofereixin per tal que s’ajustin al Pla de formació d’Acció Social. Caixa Catalunya, de la seva banda, assumirà la gestió del projecte, posarà la infraestructura i el material pels cursos i desplegarà el servei de suport.

La plataforma de serveis s’adreça a les persones cuidadores no professionals que presten servei a persones beneficiàries de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal. S’estima que en una primera fase s’inscriuran als cursos de formació unes 3.000 persones.

ELS CURSOS I ALTRES SERVEIS
En la primera fase del programa s’impartiran un total de 134 cursos de formació bàsica i especialitzada. Cada curs té una durada de 25 hores i n’hi haurà a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, entre d’altres localitats. La formació especialitzada ofereix cursos per a la cura de gent gran, persones amb malaltia mental, persones amb malalties degeneratives, amb discapacitat física i/o funcional, psíquica o intel·lectual, i sensorial.

A més dels cursos, el programa també ofereix la possibilitat d’assistir a sessions de grups d’ajuda mútua. Aquests grups s’adrecen a persones que ja han rebut la formació de cuidador no professional. Estan integrats per una trentena de persones. Les persones que s’hi apuntin mantindran trobades periòdiques com a mínim un cop al mes per compartir la seva experiència com a cuidador no professional i intercanviar informació.

A més, les persones cuidadores que s’acullin al programa podran demanar ajuda domiciliària de manera gratuïta durant el temps que romanguin fora del domicili. Aquest servei facilita l’accés a la formació de les persones cuidadores sense que la persona dependent de qui tenen cura quedi desatesa. Finalment, la plataforma també incorpora un telèfon gratuït d’informació i assessorament. Un equip d’operadors qualificats i formats oferiran informació bàsica i assessorament específic.

Aquesta plataforma de serveis donarà resposta al desplegament normatiu de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal. Aquesta norma preveu la posada en funcionament d’un sistema d’ajut i suport a les persones cuidadores no professionals. A Catalunya, a més, la Llei de Serveis Socials també preveu la creació d’aquest servei de suport com a prestació garantida.

Aquesta iniciativa també s’emmarca dins del Programa Cuidadors de Caixa Catalunya en què l’Obra Social realitza iniciatives per atendre les persones grans i en concret, les persones amb dependència.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania.