Esdeveniments públics

Per fer visible i normalitzar la imatge de les persones amb discapacitat física dins la societat, i educar la mirada que es té sobre nosaltres, així com per fomentar el coneixement de la nostra organització i la tasca que desenvolupem, promovem l’organització d’actes i esdeveniments adreçats a tota classe de públic i que es desenvolupen en espais públics, amb accés obert a tothom. Són actes de caràcter festiu i lúdic però que tenen un alt component de conscienciació social.