El Govern donarà prioritat en funció dels recursos econòmics a l’hora d’aplicar la llei d’Autonomia Personal

La consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Carme Capdevila, ha declarat als mitjans de comunicació que, davant l’actual situació de crisi econòmica general, el Govern haurà d’aplicar la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en funció dels recursos econòmics que es puguin destinar per aquest afer.

La prioritat del Govern és atendre primer a totes les persones grans dependents i amb dependència severa que, després d’haver estat valorades, hagin obtingut el grau III. La consellera reconeix que la situació econòmica actual “és diferent” a la que hi havia en el moment en el que es va aprovar la llei, pel que es fa necessari “plantejar prioritats”. A partir d’aquí, s’anirà desplegant la llei durant els dos propers anys, com a mínim, en funció dels futurs pressupostos de la Generalitat, que no es preveu augmentin gaire, el que generarà noves despeses quan es posin en marxa les ajudes de totes aquelles sol·licituts a les que se’ls hi concedeixi el grau II.

Font: Europa Press