ECOM engega un projecte d’orientació i inserció laboral per a joves i adolescents amb discapacitat

COORDINACIÓ TRANSVERSAL PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT LA SENSIBILITZACIÓ A LES EMPRESES

ECOM ha posat en marxa un dispositiu d’orientació i inserció professional per a joves i adolescents amb discapacitat amb l’objectiu de servir de pont entre el món escolar i el mercat laboral. Es tracta d’un projecte de nova implantació, que té com a punts d’atenció els Serveis d’Inserció Laboral (SIL) de Barcelona i Tarragona.

La iniciativa neix després que els professionals d’ECOM sobre el terreny hagin detectat una desconnexió entre les necessitats del col·lectiu de joves amb discapacitat un cop finalitzen l’escolarització obligatòria. La finalitat és evitar l’actual situació de desorientació en molts joves amb discapacitat després de l’ESO ja que no existeix un pla que els prepari per a una futura inserció laboral. I és que la Llei d’Integració Social del minusvàlid (LISMI), de 1982, tan sols avarca la inclusió escolar de les persones amb discapacitat en els centres ordinaris i obvia el procés de transició cap a la vida adulta.

La proposta d’ECOM és un treball transversal que tindrà un any de durada i que pretén capacitar el jove o adolescent, d’entre 14 i 25 anys, per a que executi un projecte professional futur que compagini les seves habilitats i la demanda del mercat laboral.

ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

El projecte estableix un recurs orientador amb un enfocament doble (individual i familiar) i amb dues fases d’implantació. En una primera etapa d’orientació, que s’inicia abans que el jove acabi l’etapa d’estudis obligatòria, els professionals del SIL guien els individus per tal de fomentar la pròpia reflexió sobre els interessos, les limitacions i les potencialitats de cara a conduir el perfil del jove cap a les necessitats empresarials. Posteriorment, en la segona fase, es fa un seguiment familiar, professional i del propi jove i adolescent implicat.

L’extensa experiència dels professionals tècnics posa de relleu que el dispositiu que ha engegat ECOM respon a una demanda real que beneficiarà tant l’àmbit privat com el públic, i que coordinar els diferents esforços –usuaris, famílies, empreses i Tercer Sector – és bàsic per a l’èxit del projecte.

Dintre del pla d’actuació, es planteja als majors de 16 anys l’opció de poder efectuar pràctiques i experimentar de primer mà l’experiència de la socialització en l’organització de l’empresa. En el cas dels majors de 18 anys, també es tindrà en compte la possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

Aquest programa està subvencionat per l’Obra Social de La Caixa i emmarcat dins dels projectes d’inserció laboral d’ECOM.

PEU DE FOTO: Moment de la signatura del conveni de col·laboració amb l'Obra Social La Caixa