Les persones amb discapacitat podran accedir gratuïtament al Museu del Prado

Les persones amb discapacitat podran accedir gratuïtament al Museu Nacional del Prado, de Madrid, segons una resolució d’aquest organisme sobre tarifes d’entrada publicada el passat 14 de maig al Butlletí Oficial de l’Estat.
Aquesta mateixa exempció s’aplicarà als assistents personals d’aquestes persones. A aquests efectes, tindran la consideració de persones amb discapacitat, les incloses a l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
L’acreditació de la condició de membres d’algun d’aquests col·lectius exempts s’haurà de fer mitjançant la presentació a la taquilla del document oficial corresponent (certificat de grau de discapacitat) vàlid i actualitzat, en cada cas.

Font: Servimedia