ECOM i la FECETC signen un acord de col·laboració per enfortir els Centres Especials de Treball (CET) a Catalunya

Aquest matí, el president d’ECOM (referent de la discapacitat física a Catalunya), Antonio Guillén, i el president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), Rafael Ruano, han signat un acord de col·laboració per unir esforços per a la defensa dels Centres Especials de Treball (CET) com a empresa amb finalitat social, i fomentar i potenciar la seva creació i desenvolupament, prioritzant la seva viabilitat econòmica, productiva i empresarial. Aquesta aliança té també com a finalitat afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat ja sigui en CET com en l’empresa ordinària, en funció de les seves capacitats.

“Davant l’actual context, en què les dificultats per trobar feina per a les persones amb discapacitat s’han incrementat (igual que per a la resta de la societat), i en què els ajuts públics al foment de les polítiques actives d’ocupació adreçades a col•lectius amb risc d’exclusió, com és el cas de la discapacitat, s’han disminuït, aquest tipus d’aliances són més necessàries que mai ja que perilla el dret al treball de les persones amb discapacitat”, ha comentat el president d’ECOM. “Aquest acord és un reflex de la cohesió social del col•lectiu i de la voluntat de treballar units per a la defensa dels diferents models d’inserció laboral, els Centres Especials de Treball i la inserció a l’empresa ordinària. Tenim el deure de fomentar i garantir a les persones amb discapacitat l’accés, la presència i la permanència al mercat de treball en unes condicions dignes i de qualitat, i aquesta aliança ens ajudarà a avançar en aquest camí”, ha afegit.

El president de la FECETC ha posat de manifest la seva satisfacció de col•laborar amb ECOM, “ja que és una entitat de referència de la discapacitat”. “La signatura d’aquest acord obre la porta al desenvolupament de projectes més amplis en el sector de l’economia social, que contribuiran decisivament a la millora de la competitivitat i a la inserció laboral de persones amb discapacitat a Catalunya”, ha exposat Ruano. “Davant un escenari tant complicat com el que ens trobem, és important que siguem capaços de garantir la sostenibilitat dels CET no sols pel nivell d’ajudes públiques que rebem sinó bàsicament pel seu nivell d’eficàcia dins d’un mercat de competència”, ha explicat.. “Els CET són un model d’empresa que combinen una funció social, ja que actuen per garantir la inserció laboral de tots els nivells de discapacitat, amb capacitat suficient per desenvolupar un feina organitzada, amb un interès econòmic, productiu i de sostenibilitat’, ha precisat.

Actualment, la presència en els Centres Especials de Treball de persones amb discapacitat física amb un grau de discapacitat inferior al 65% i de persones amb discapacitat sensorial és minoritària en referència a persones amb discapacitat amb especials dificultats (concepte que inclou persones amb discapacitat intel•lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral i persones amb discapacitat física a partir d’un 65%). L’ocupació dels primers en CETs representa aproximadament un 30% mentre que el col•lectiu de persones amb discapacitat amb especials dificultats suposa quasi el 70% de les persones ocupades en CETs.

La voluntat d’aquest acord signat avui entre ECOM i la FECETC és poder disminuir aquest desequilibri i afavorir que els Centres Especials de Treball també puguin esdevenir un camí per a les persones amb discapacitat física per sota del 65% de discapacitat per inserir-se en el mercat laboral, tenint en compte que aquesta població és majoritària en el global del col•lectiu de la discapacitat.

Segons dades del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a juny de 2012 a Catalunya hi havia 476.468 persones amb una discapacitat legalment reconeguda a Catalunya (un 6,3% de la població total). D’aquestes, 250.262 persones tenien edat per ser potencialment actives (entre 16 i 64 anys).

Pel que fa al tipus de discapacitat d’aquestes persones amb discapacitat potencialment actives (entre 16 i 64 anys), a juny de 2012, el 58% tenen una discapacitat lleu (entre el 33% i els 64%), que els permet una certa autonomia per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral, personal i social. El 27,3% de les persones amb discapacitat reconeguda tenen un grau entre el 65% i el 74% de discapacitat, i el 14,7% d’aquestes persones tenen un grau de discapacitat superior al 75%.

Segons dades del departament de BSiF, la majoria de persones amb discapacitat entre 16 i 64 anys tenen una discapacitat física (125.496 persones), i representen el 50,1% de la població potencialment activa amb discapacitat. En segon lloc es troba el grup de persones amb malalties mental, que representen el 24,8% del conjunt de persones amb discapacitat dins d’aquesta franja d’edat.