La Fundació Bip Bip cedeix ordinadors a persones amb discapacitat física

La Fundació Bip Bip ha obert el plaç de recepció de sol·licituds del projecte 'Equíp@ate', una iniciativa a través de la qual cedeix gratuïtament ordinadors a persones amb discapacitat física. La data màxima de recepció de sol·licituds és el 15 d'abril. La sol·licitud s'ha de fer sempre a través d'una entitat.

'Equíp@ate' és un projecte que comença amb la captació dels excedents d'equips informàtics que generen les empreses (equips Pentium III o superiors), als quals se'ls realitza una posada a punt del hardware i el software (els beneficiaris poden triar si volen software legal donat per Microsoft o software lliure) per tal que permetin la navegació per internet. Aquest projecte contempla també un seguiment individual, a càrrec de voluntaris, sobre l'ús dels equips per tal de comprovar el correcte funcionament del projecte i per poder estudiar futures iniciatives.

Pot accedir a aquesta convocatòria de la Fundació Bip Bip qualsevol persona amb discapacitat física superior al 45% i mobilitat reduïda, sempre i quan faci la sol·licitud a través de l'entitat on pertanyi. L'entitat ha de ser una associació dedicada a la integració social, foment i promoció de l'autonomia personal, estar legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent, no tenir ànim de lucre, i disposar d'estructura i voluntariat capacitat per garantir el compliment dels objectius del projecte 'Equíp@ate'.

Més informació: www.fundacionbip-bip.org