Es retalla el pressupost per a dependència un 5,2%

El pròxim any, la despesa per a dependència serà un 5,2 per cent menor al de l'exercici passat, és a dir, aquesta partida rebrà 1.498 milions menys el 2011, degut, segons explica l'Executiu, a la supressió de la retroactivitat contemplat en les mesures d'austeritat aprovades el maig.
Al contrari, la despesa en pensions augmenta a 112.215 milions d'euros, un 3,6% més que el 2010. Segons el projecte de Llei de Pressupostos Generales de l'Estat per a 2011, la despesa social suposarà un 58% dels pressuposts consolidats.

El fons destinat a atendre a aturats serà de 30.474 milions d'euros, un 1,6% menys que el 2010. El Govern augura que la taxa d'atur se situarà en el 19,3%, amb prou feines una dècima menys que aquest any.

Pel que respecta a les pensions mínimes, del SOVI i de les no contributives del sistema de la Seguretat Social milloraran un 1% el 2011, mentre que la resta es congelaran. Segons el projecte de Llei, al pagament de pensions en la seva modalitat contributiva es destinaran 99.089 milions d'euros, un 4% més, com a conseqüència de l'increment del col•lectiu de pensionistes i del major efecte substitució. Quant a les pensions no contributives, el fons destinat per a aquestes serà de 1.995 milions d'euros, el mateix import que el 2010.

Finalment, el 2011 es reduirà un 5,7%, fins als 13.576 milions d'euros, la despesa en altres prestacions de la Seguretat Social, on s'inclouen els subsidis per incapacitat temporal (IT), les prestacions del mutualisme administratiu, les prestacions de garantia salarial i les noves prestacions per cessació d'activitat per als treballadors autònoms.

Font: Solidaridad Digital