La Taula del Tercer Sector i Benestar Social impulsen la campanya per marcar la casella de fins d'interès social en la declaració de la renda

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família impulsen conjuntament un any més la campanya ‘El millor de la declaració de renda’, que pretén incentivar els i les contribuents a marcar la casella “altres fins d’interès social” en la declaració de la renda.

La campanya recorda el dret de la ciutadania a decidir sobre la destinació d’una part dels seus impostos. Enguany, a més, s’insisteix que la crisi continua afectant moltes persones i les ONG necessiten més recursos per atendre-les i desenvolupar programes socials en benefici de la comunitat. La Taula del Tercer Sector comprèn 30 organitzacions en representació de més de 3.000 entitats de Catalunya que treballen en programes i projectes d’ajuda als col•lectius més desfavorits. Aproximadament 1,7 milions de persones són beneficiàries de la tasca d’aquestes entitats.

Aquesta campanya es durà a terme a través d’insercions publicitàries, la tramesa de 100.000 tríptics informatius, l’elaboració de 5.000 cartells, l’emissió d’un anunci a les televisions públiques i la web www.tercersector.cat. Es recordarà els i les contribuents que a la declaració de la renda poden destinar un 0,7% dels seus impostos a programes socials gestionats per les ONG. L’any passat, es van recaptar per aquest concepte 266 milions d’euros al conjunt de l’Estat (61 milions a Catalunya). D’aquesta quantitat, 205 milions es van destinar a programes socials, mentre que la resta van finançar projectes de cooperació i mediambientals. A Catalunya es van destinar 29,5 milions d’euros.

ELS DUBTES MÉS COMUNS QUE RESOL LA CAMPANYA

A través de la campanya també es volen aclarir els possibles dubtes que tingui el ciutadà a l’hora de marcar o no la casella 0,7% “fins socials”. Aquests són els més comuns:

- Per què cal marcar la casella “altres fins d’interès social”? Per ajudar els qui més ho necessiten. En marcar la casella “altres fins d’interès social” es declara la solidaritat a assignar el 0,7% dels impostos del declarant per a realitzar programes per als col•lectius més necessitats.

- Cal decantar-se necessàriament per una de les dues caselles? La de l’”Església Catòlica” o la d’”Altres fins d’interès social”? No. Des de l’any 2000, els contribuents poden optar per tres opcions: assignar el 0,7% només a les ONG; assignar el 0,7 només a l’Església; o escollir les dues opcions a la vegada, amb la qual cosa se’ls assigna l’1,40% dels impostos del contribuent

- A què es destinen els diners resultants de marcar la casella “Altres fins d’interès social”? A finançar projectes socials per als col•lectius desfavorits de l’entorn més proper, però també a programes de cooperació internacional i mediambientals, a través d’organitzacions no governamentals (ONG).

- Marcar la casella suposa un cost econòmic per al contribuent? No. L’elecció de qualsevol de les opcions d’assignació o deixar la casella en blanc, no te cap cost econòmic, i, per tant, la quantitat a ingressar o a retornar no quedarà en cap cas modificada.
- Què passa si no es marca cap casella, es a dir, si es deixen en blanc? Que l’assignació tributària del contribuent (0,70% o 1,40%, segons si deixa en blanc una o les dues caselles) s’imputarà directament als pressupostos generals de l’Estat.