Creada la Fundació del Sector Públic Estatal per a les persones amb dependència

El Consell de Ministres va aprovar el 4 de desembre la creació de la Fundació per a la Investigació i el Desenvolupament de l'Autonomia Personal i Atenció a Persones amb Dependència (FINDESAD).

La Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, que va entrar en vigor el 2007, dóna cobertura a la xarxa de serveis socials i prestacions sobre la qual s'assentarà el quart pilar de l'Estat de benestar al nostre país i ve a crear el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

La posada en funcionament de la Llei de Dependència té com objectiu millorar la qualitat de vida de l'autonomia personal de les persones grans i persones que es troben en situació de dependència per al qual, es fa necessari, dur a terme actuacions coordinades en els àmbits de la investigació, el desenvolupament i la innovació, així com la promoció de bones pràctiques d'intervenció sociosanitària i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Per dur a terme aquestes actuacions s'ha proposat la creació d'aquesta Fundació del sector públic estatal que, sota la denominació de Fundació per a la Investigació i el Desenvolupament de l'Autonomia Personal i Atenció a Persones Con Dependencia (FINDESAD) s'encarregarà de dur a terme la investigació i aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit de l'atenció a la dependència i estarà ubicada en el Centre de Referència Estatal de València.

El 50 per 100 del seu patrimoni fundacional haurà de procedir de l'Administració General de l'Estat i ascendirà a trenta mil euros a càrrec al pressupost de l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) del Ministeri de Sanitat i Política Social. A més, les funcions de Protectorat d'aquesta Fundació correspondran al Ministeri de Sanitat i Política Social.