La Taula impulsa el seminari ‘Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya (2010-2026)’

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual la Confederació ECOM Catalunya en forma part, organitza el proper 28 de maig, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, un seminari de participació amb el tercer sector social sota el títol ‘Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, EDSCAT, (2010-2026)’, que té l’objectiu de debatre sobre els reptes de sostenibilitat en l’àmbit de l’equitat i la inclusió social.

Aquest acte es fa en coordinació amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge que, per tal d’afrontar els grans reptes del futur i orientar l’acció del Govern de manera coherent amb els compromisos internacionals de sostenibilitat ha iniciat el procés d’elaboració de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, que ha d’esdevenir un full de ruta que estableixi els objectius i les línies d’actuació prioritàries que garanteixin l’evolució de Catalunya cap a escenaris de major sostenibilitat social, econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l’any 2026.

Les persones interessades en assistir a aquest seminari cal que facin prèviament la seva inscripció trucant al 933 105 707 o per correu electrònic a entitats@tercersector.cat.

PROGRAMA DEL SEMINARI

9.30 – 9.45 h. Acollida.

9.45 – 10.00 h. Presentació del seminari.
Sr. Carles Barba, President de la Taula d’entitats
Sr. Josep Planas, Subdirector General d’Informació i Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

10.00 – 10.30 h. Explicació “Proposta de reptes socioambientals a Catalunya” (Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Horitzó 2026)
Sra. Mireia Cañellas, Responsable de Desenvolupament Sostenible, Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, Departament de Medi Ambient i Habitatge

10.30 – 10.45 h. Pausa-cafè.

10.45 – 12.45 h. Treball en grups sobre els reptes de sostenibilitat en l’àmbit de l’equitat i la inclusió social
• Facilitar la inclusió dels col·lectius amb risc d’exclusió social perquè el funcionament sostenibilista del país ha de contribuir a la integració de tots els grups
• Integrar la sostenibilitat a les polítiques públiques d’acció social
• Adaptar la perspectiva de gènere en totes les polítiques
• Facilitar l’accés a la informació i als mecanismes de participació per fomentar la voluntat de participació de tots els col·lectius

12.45 – 13.30 h. Posada en comú i cloenda.