Les empreses tindran un major benefici fiscal a contractar discapacitats

GRÀCIES A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST DE SOCIETATS APROBAA PEL CONGRÉS

El Projecte de Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internalització aprovat pel Congrés modifica la Llei de l'Impost de Societats i eleva de 6.000 a 9.000 euros la deducció anual que es poden aplicar les empreses per contractar persones amb discapacitat.

Aquesta modificació, que ha de seguir el seu tràmit al Senat, suposa un augment de 3.000 euros a la deducció vigent quan els treballadors tinguin un grau de discapacitat comprès entre el 33% i el 65%. En el cas de tractar treballadors amb un grau de discapacitat superior al 65%, la deducció s'eleva a 12.000 euros, xifra que suposa un increment del 100% respecte de la quantia vigent fins ara.

Tal com ha manifestat el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) en nota de premsa, aquesta millora, implica un major i més intens estímul per a les empreses a l'hora de contractar persones amb discapacitat, ja que d'aquesta manera rebaixaran la càrrega fiscal que han d'aportar l'Estat a través de l'Impost de Societats.

El Comitè agraeix als grups parlamentaris la receptivitat a les seves propostes en pro de la inclusió i l'activació laborals de les persones amb discapacitat i en particular al Grup Català-CiU que amb més intensitat ha treballat per la consecució d'aquesta millora fiscal.

Font: Solidaritat Digital