Oberta la inscripció pel Postgrau on line en Accessibilitat i Disseny per a Tots, a l’UIC

Donat l’èxit obtingut amb la I edició del Postgrau on line en Accessibilitat i Disseny per a Tots, ofert per la Universitat Internacional de Catalunya, i dirigit per l’arquitecte i professor Enrique Rovira-Beleta, ja s’ha obert el període d’inscripció de la segona edició d’aquest postgrau.
Aquest postgrau té la voluntat de descobrir que “l’accessibilitat no és solament una necessitat per a les persones amb discapacitat, sinó un avantatge per a tots els ciutadans". El que proposa és resoldre l'accessibilitat des de l'inici de la concepció projectual, de manera desapercebuda i amb un cost baix o nul pel fet d’estar integrada en el disseny original, aconseguir solucions d'ús estandarditzat, còmode i segur, i incorporar, si s'escau, els ajuts tècnics i les noves tecnologies, per millorar el confort i la qualitat dels serveis oferts al públic.
En aquest segle XXI, hi ha diverses normatives i requeriments vigents a cada país sobre la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques o en la comunicació per aconseguir una millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i, en particular, de la gent gran i de les persones amb necessitats especials. No obstant això, encara avui en dia molts professionals de l'arquitectura, l'enginyeria, el disseny i la construcció apliquen els criteris d'accessibilitat com una imposició obligatòria de la normativa, moltes vegades afegida "a posteriori" en els criteris generals del projecte original, sense adonar-se dels avantatges que reuneixen els espais, itineraris, elements, serveis o productes que tots utilitzem si són també accessibles a les persones de mobilitat o comunicació reduïda.
Aquest postgrau contempla l’accessibilitat des d’un punt de vista global i en un marc de transversalitat, i pel fet de ser on line, facilita la participació de professionals de diversos països. Tenint en compte que en tots els països existeixen diferents requeriments d’accessibilitat, aquest programa és de gran valor per aconseguir que el Disseny per Tots sigui universal i versàtil.
El curs es basa en sessions de treball síncrones a distància mitjançant una plataforma virtual a través d'Internet, de caràcter teoricopràctic, en les quals es tracten els diversos continguts prèviament definits en el programa. Es realitzen estudis de casos, que contribueixen a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema.
Al web de la UIC podeu trobar més informació.