Gairebé un centenar de persones amb discapacitat han estat beneficiàries del projecte d’ECOM finançat per l’IMDB per promocionar l’autonomia personal i la vida independent

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona va concedir el 2012 a la Fundació ECOM una subvenció de 100.000 € per desenvolupar la promoció de l’autonomia personal i la vida independent mitjançant la inclusió sociolaboral de la persona amb discapacitat.

L’objecte d’aquest projecte era donar una atenció més general i holística a les persones amb discapacitat, i promoure la seva autonomia personal i la vida independent, posant l’accent en la seva integració sociolaboral com a aspecte essencial per a assolir l’autodeterminació necessària per a dur a terme un propi projecte de vida.

Aquest projecte va finalitzar el desembre de 2012 i va aconseguir atendre un total de 96 beneficiaris, 57 dels quals eren residents de la primera corona metropolitana de Barcelona (principalment Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet i Badalona) i els 39 restants, de Barcelona Ciutat.

Durant la durada del projecte van estar en procés de recerca de feina 58 persones, i, en finalitzar el projecte, van aconseguir treballar un total de 33 persones.

D’aquestes 96 persones que es van beneficiar d’aquest projecte, 61 eren homes i 35 dones, dada que posa en relleu que, el sector de la discapacitat, és majoritàriament el sexe masculí el qui es planteja l’accés a una feina.
Pel que fa a l’edat, 27 eren menors de 26 anys, 55 estaven en la franja que va dels 36 al 55 anys, i 11 persones eren majors de 56 anys.
Quant al grau de discapacitat, dels 96 beneficiaris del projecte, 62 persones tenien un certificat de discapacitat entre el 33 i el 55%, i les 30 restants superaven el 66% de discapacitat. En relació als tipus de discapacitat, 56 dels 96 beneficiaris tenien discapacitat física, 19 pluridiscapacitat, 11 discapacitat psíquica i la resta eren persones amb discapacitat orgànica o sensorial.