Acte de reconeixement a les empreses amb Nous Usos Socials del Temps, entre elles ECOM

El proper dimecres 4 de febrer, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, dins el marc de les Jornades Europees Escenaris de Futur, retrà reconeixement públic a totes les empreses membres de la Xarxa d’Empreses en NUST (Nous Usos Socials del Temps), de la qual forma part ECOM, pel seu esforç en la implementació de mesures que faciliten l’harmonització del Temps de treball a les organitzacions. Aquest acte es durà a terme al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona (Plaça St. Jaume, s/n) a les 14 h.
En el transcurs de l’acte es presentarà un catàleg que pretén representar un marc de referència per a les empreses i les organitzacions, a través del qual es poden trobar diferents pràctiques que s’estan desenvolupant actualment entorn el temps de treball de les empreses i que permeten millorar-ne, simultàniament, la flexibilitat i la qualitat.
Aquests bons exemples que es recullen en el catàleg, que són propis de cadascuna de les empreses i organitzacions membres de la Xarxa d’’Empreses en NUST, es presenten sota un format de fitxes, que han estat elaborades a través d’un procés participatiu entre tots els membres de la xarxa. Aquests exemples que es presenten formen part de polítiques de Recursos Humans per facilitar la gestió del temps i possibilitar que homes i dones puguin compatibilitzar la seva vida laboral, personal i familiar, afavorint un major grau d’equitat entre les persones.
La cinquantena d’empreses de la Xarxa NUST aposten per un model productiu socialment sostenible, promouen una organització del temps més humana, més harmonitzada i més vinculada als cicles vitals de les persones, perquè creuen que amb aquestes mesures afavoreixen la retenció, la captació i el compromís amb l’empresa per part dels homes i dones que hi treballen.