La Confederació ECOM Catalunya edita un manual de consulta sobre Grups d’Ajuda Mútua de persones amb discapacitat física

La Confederació ECOM Catalunya ha editat el ‘Manual de consulta sobre Grups d’Ajuda Mútua de persones amb discapacitat física (experiències en GAM des de la Federació ECOM)’, una eina que té com a objetiu promocionar, especialment entre les associacions i persones amb discapacitat, els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) com un recurs social i sanitari per a la millora de la salut i el benestar social de les persones.

Elaborat per la Sílvia Costa i la M. José Moya, persones vinculades a ECOM, aquest manual recull bàsicament les experiències i aportacions de les persones que han integrat durant els últims anys el que la Federació ECOM anomena el ‘GAM de GAM’, un grup obert integrat per persones amb interès pels grups d’ajuda mútua, generalment facilitadors, que s’han estat reunint els últims anys per reflexionar sobre els GAM de persones amb discapacitat física. Al marge de les reflexions d’aquest grup, el manual compta també amb bibliografia d’alguns dels professionals que han dotat de material teòric els Grups d’Ajuda Mútua, un glossari de vocabulari, i un directori dels GAM de les entitats de la Federació ECOM.

El manual editat per la Confederació ECOM Catalunya té un valor afegit respecte altres publicacions fetes fins el moment sobre GAM i és que aquest se centra bàsicament en GAM de persones amb discapacitat física, grups que presenten certes especificitats tant pel que fa als temes que tracten com per les dificultats comuns de participació (en molts casos degudes a la mobilitat reduïda dels seus participants) o a l’origen dels grups (majoritàriament dependents d’una associació).