El CERMI denuncia la inaccessibilitat de 25 seus ministerials i organismes de l’Administració central

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va denunciar el passat 17 de setembre davant l’Oficina Permanent del Consell Nacional de Discapacitats i davant el Defensor del Poble, la situació d’inaccessibilitat de 25 seus de ministeris i d’altres organismes de l’Administració de l’Estat.

El CERMI ha posat en coneixement d’aquestes institucions les mancances d’accessibilitat detectades en aquestes dependències públiques, i reclama la intervenció dels responsables públics amb caràcter urgent, per a que adoptin les mesures necessàries per suprimir les barreres que presenten aquests edificis. Entre els organismes on les seus no són accessibles destaca seus ministerials com la del Departament d’Afers Exteriors, organismes com l’Institut Nacional del Consum o el Consell Escolar de l’Estat i establiments culturals com el Museu Arqueològic Nacional, el Museu Nacional d’Antropologia o el Museu d’Arts Decoratives.

Amb aquesta denuncia, el CERMI vol reactivar el pla d’accessibilitat que es va crear la passada legislatura, però que fins al moment s’ha limitat a realitzar una auditoria d’accessibilitat dels edificis administratius, sense passar a l’execució de les obres i actuacions.

Font: Solidaridad Digital