ECOM signa un conveni de col·laboració amb EGARSAT, Mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social

El passat 1 de juny ECOM va signar un conveni de col·laboració amb EGARSAT, la mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social per tal de promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat així com la sensibilització respecte aquest col·lectiu dins aquesta entitat mutualista i fomentar accions que millorin la seva qualitat de vida i alhora la dels beneficiaris de l’entitat.

ECOM col·laborarà amb EGARSAT en tasques d’inserció laboral per afavorir la contractació de persones amb discapacitat dins aquesta entitat i oferirà assessorament en aquells casos en que, per motiu d’accident o malaltia algun treballador/a d’aquesta entitat pugui arribar a perdre les capacitat que li permeten desenvolupar la seva feina i que vulgui reiniciar un procés de reorientació formativa o laboral.

Així mateix, EGARSAT planificarà anualment una activitat de sensibilització, en col·laboració amb ECOM, adreçada a promoure entre els seus treballadors conductes socialment responsables vers el col·lectiu de persones amb discapacitat o altres col·lectius amb especials dificultats.