L'activitat entre persones amb discapacitat és un 40% més baixa que la resta de població

La taxa d'activitat entre les persones amb discapacitat es va situar l'any passat en un 36,2 per cent, enfront del 75,9 per cent registrat en el conjunt de la població, segons l'avanç de resultats de l'Enquesta de Població Activa i de la Base Estatal de Persones amb Discapacitat 2010 i 2009 publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'estudi llança que a Espanya un total de 1.171.900 persones d'edats compreses entre els 16 i els 64 anys residents en llars tenia certificat de discapacitat el 2010, fet que suposa un augment del 8,3 per cent respecte de 2009. En total, representen el 3,8 per cent de la població total en edat laboral, un 0,3 per cent més que un any abans.

Per comunitats autònomes, el percentatge de persones amb discapacitat en edat laboral sobre els habitants entre 16 i 64 anys oscil • la entre valors superiors al 5,5% en Principat d'Astúries,

Regió de Múrcia i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i valors inferiors al 3,3 per cent a Balears, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid.

Per l'INE, "des del punt de vista laboral, l'aspecte més significatiu per al col • lectiu de les persones amb discapacitat legalment reconeguda és la seva baixa participació en el mercat de treball, i no tant el seu nivell de desocupació".

En aquest sentit, apunta que la seva taxa d'activitat va ser del 36,2 per cent el 2010, enfront del 75,9 per cent de la població sense discapacitat i, si bé el nivell d'atur era 3,2 punts superior, "s'ha incrementat en menor mesura "durant els dos últims anys, amb un creixement del 1,5 per cent, enfront del dos per cent general.

En concret, la taxa d'atur entre el col • lectiu amb discapacitat es va situar en un 23,3 per cent, més de tres punts superior a la registrada entre la resta de la població. No obstant això, les diferències més significatives es troben en els joves: entre els que tenen certificat de discapacitat la taxa va ser del 51,7 per cent, 10,3 punts percentuals més que entre els no discapacitats (41,4%).

També hi ha diferències entre sexes, ja que l'atur entre les dones amb discapacitat va aconseguir el 24,9 per cent, enfront del 22,3 registrat entre els homes. A més, la taxa d'ocupació dels homes va estar vuit punts per sobre respecte de la de les dones, segons l'enquesta de l'INE.

L'estudi indica que la taxa d'inactivitat "augmenta notablement amb l'edat", i arriba al 70 per cent de les persones amb discapacitat majors de 44 anys. Segons el tipus de discapacitat, l'associada a deficiències auditives és la que presentava majors taxes d'activitat (58,2%), mentre que l'associada al trastorn mental registrava les més baixes (24,9%).

PITJORS TAXES ENTRE DONES I JOVES

La intensitat de la discapacitat també incideix sobre la participació en el mercat laboral, perquè en el col • lectiu de persones amb grau de discapacitat inferior al 45 per cent es va situar entorn del 55 per cent, mentre que va caure al 14,2 per cent entre els casos amb grau major o igual al 75 per cent.
L'estudi de l'INE assenyala així mateix que a major formació, més activitat entre el col • lectiu, ja que l'any passat un 59,7 per cent de les persones amb discapacitat que tenien estudis superiors estaven actius, 23,5 punts més que la mitjana. "Aquest increment fa disminuir les diferències amb la població general en més de 11 punts", explica.

Un altre factor que segons l'enquesta, determina l'índex d'activitat és la percepció d'ingressos i pensions: el 91 per cent de les persones amb discapacitat reconeguda que van rebre alguna pensió el 2010 eren inactives i "només un 38,2 per cent" dels que no percebre res es trobaven en aquesta situació.

Les comunitats autònomes que van presentar majors taxes d'activitat dins del col • lectiu de les persones amb discapacitat el 2010 van ser Regió de Múrcia (48,9%) i Comunitat de Madrid (40,9%).

Per la seva banda, les que van tenir les majors taxes d'inactivitat van ser Canàries (amb un 72,4% d'inactius dins del col • lectiu de persones amb certificat de discapacitat) i Andalusia (68,5%).

Pel que fa a l'ocupació, l'INE indica que el 27,7 per cent de les persones amb certificat de discapacitat el 2010 estaven treballant, en gairebé nou de cada deu casos com a assalariats i, en el 78,9 per cent, amb un contracte indefinit. Un 86,6 per cent tenia jornada completa.

"Encara que no existeixen diferències significatives entre persones amb discapacitat i sense discapacitat en termes de tipus de jornada, les persones que afirmen tenir jornada parcial per motius relacionats amb la malaltia o incapacitat abunden més dins del col • lectiu de persones amb discapacitat (1,8% enfront 0,1%) ", explica l'INE.

La major estabilitat en els contractes per al col • lectiu de persones amb discapacitat es va donar a la població masculina (80,8% indefinits el 2010) i en edats superiors a 24 anys (77,2%). A més, més de tres quartes parts dels ocupats amb discapacitat exercir la seva activitat en el sector Serveis.

MAJOR PREVALENÇA ENTRE ELS HOMES

L'INE explica que la discapacitat és un fenomen en què les variables de sexe i edat "tenen gran importància" ja que la seva prevalença és major entre els homes en edat laboral (54,6% el 2010) que entre les dones (45, 4%), i està "directament relacionat amb l'envelliment de la població", ja que el 61,6% del col • lectiu amb discapacitat en edat laboral havia complert els 44 anys, davant un 5,8% que tenia menys de 25. Entre les dones, un 64,7% tenia més de 44 anys.

Els tipus de discapacitat que major incidència van tenir sobre la població en edat laboral el 2010 van ser els associats a deficiència osteoarticular (23,3%) i trastorn mental (17,6%). Per contra, les deficiències del sistema digestiu, metabòlic i endocrí (4,3%) i del sistema auditiu (5,7%) van tenir menor presència. Les deficiències del sistema cardiovascular, respiratori i immunològic presentar una major disparitat entre sexes, amb un 64,2 per cent d'homes i un 35,8 per cent de dones.

Font: Europa Press