Edutour, un programa psicoeducatiu per a familiars i cuidadors d’afectats amb Síndrome de Tourette

L’Associació espanyola per a pacients amb tics i síndrome de Tourette (APTT) està impulsant el programa Edutour, un programa psicoeducatiu específic per a familiars i cuidadors d’afectats amb Síndrome de Tourette (ST) i nens/es d’ entre 8 i12 anys que pateixen la ST. L’objectiu d’aquest programa és augmentar la comprensió sobre la malaltia i sobre el seu impacte psicosocial proporcionant estratègies d’auto aprenentatge per a un afrontament més adaptatiu front al impacte psicosocial que genera el ST en els seus familiars i en la xarxa social que els envolta.

Aquest programa s’aplicarà, gratuïtament, com a mínim a trenta familiars d’afectats per la Síndrome de la Tourette que s’interessin en participar a partir de la seva promoció difosa des de Catalunya. La inscripció per a aquest programa ja és oberta i es tancarà el 15 de desembre.

Aquest programa consta de 10 sessions de 90 minuts setmanals i cada sessió estarà constituïda per un grup de 10 participants (mínim 5, màxim 12).

A les sessions es tractaran temes mèdics (Què és la ST i com tractar-la) i temes
psicològics i socials com l’automonitorització, la modificació de conducta, la
comunicació, com resoldre problemes, reptes per al cuidador i per l’afectat,
recolzament social, etc.

El programa està dissenyat de forma que es tractaran els mateixos temes tant
per als cuidadors com per als pacients. Es farà de forma paral•lela i al mateix temps, en aules separades, de manera que la temàtica es pugui adaptar a les necessitats de cadascun dels públics.

El programa Edutour està basat en el programa “Edupark” (projecte finançat per la comissió Europea Nº QLK6-CT-2002-02674 ”Quality of Life and Management of Living Resources” i adaptat per l’Equip de la Unitat de Parkinson de la fundació de Neurocirurgia Funcional per a la seva aplicació en el Síndrome Tourette).

El programa Edutour es començarà a desenvolupar a partir de gener de 2011.

Més informació i inscripcions:

Asociación española para Pacientes con Tics y síndrome de Tourette (APTT)
C/Gran Via de les Corts Catalanes 562, ppal. 2ª.
Tel. 451 46 88. aptt@astourette.com