ECOM col·labora amb PREDIF en la promoció, desenvolupament i consolidació de la figura de l’Assistent Personal a nivell estatal

El passat 11 de març, ECOM va assistir a Madrid a la reunió de treball impulsada per PREDIF, en què es va convidar a diferents representants de tota España per començar a establir les bases del Projecte d’Assistència Personal que aquesta entitat posarà en marxa en breu.
En aquesta trobada, a més d’ECOM, hi van participar representants de la Federació Nacional ASPAYM, PREDIF Castilla y León, les Oficines de Vida Independent de Madrid i Barcelona, el Real Patronat sobre Discapacitat, l’IMSERSO, ASPAYM Andalucía, Fundación ONCE i Fundación Vodafone.
La Direcció General de l’IMSERSO, Fundación ONCE, la Federació Nacional ASPAYM i la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (PREDIF), van presentar el mes de novembre passat el conveni signat per aquestes entitats per a la promoció de l’autonomia personal de les persones dependents a través del desenvolupament de la figura de l’assistent personal.
La Confederació ECOM Catalunya, que forma part de PREDIF, aporta a aquesta iniciativa la llarga experiència que té en la gestió del servei d’assistència personal, que va començar el 2007, moment en què l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb ECOM, van posar en marxa un Projecte Pilot d’Assistent Personal. Aquest projecte tenia la finalitat d’analitzar com havia de ser la figura de l’assistent personal i com s’havia de gestionar i coordinar un servei d’aquest caire, de cara a la seva futura incorporació a la Cartera de Serveis Socials de Catalunya.
Actualment ECOM és una de les entitats de Catalunya que estan acreditades per prestar el Servei d'Assistència Personal.
El 2014 ECOM va prestar el servei d’assistència personal a un total de 61 persones, a través del servei que cogestiona conjuntament amb el SISPAP (antic ICASS), el que cogestiona conjuntament amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Física de l’Ajuntament de Barcelona, i a través de la prestació de serveis privats a persones particulars.