ECOM imparteix formació a monitors i monitores de suport per a casals d’estiu de Barcelona

ECOM impartirà aquesta setmana dues sessions de formació en Diversitat i Inclusió en el lleure. Les destinatàries seran persones contractades per l’Ajuntament de Barcelona per fer de monitors de suport en els casals d’estiu.

L’Institut Municipal de la Discapacitat ofereix monitors de suport a les entitats que ho sol·liciten perquè els casals d’estiu homologats, és a dir que compleixen una sèrie de requisits, puguin fomentar la inclusió del nens o nenes amb discapacitat.

Els objectius de la formació són, entre d’altres, millorar el coneixement que es té d’infants i joves amb discapacitat que realitzen activitats de lleure, tant a nivell teòric com amb l’experimentació de situacions de privació de visió, audició i mobilitat; reflexionar sobre les funcions del professional en relació amb les persones amb discapacitat per eliminar possibles situacions de discriminació, aïllament o sobreprotecció; millorar la capacitat dels professionals per a adaptar les activitats en funció de la diversitat del grup i els objectius perseguits.

Es parlarà de la persona, de la persona amb discapacitat, de la terminologia per emprar, dels prejudicis. També dels tipus de discapacitat, de les barreres arquitectòniques, socials i de comunicació, de les estratègies per a la comunicació i l’atenció a les persones amb discapacitat, de les estratègies d’inclusió en el lleure.

La formació constarà de cinc hores i s’impartiran dues sessions. La metodologia emprada és didàctica i, malgrat que conté una part teòrica, és eminentment pràctica i combina casos pràctics amb dinàmiques actives, que tenen l’objectiu de consolidar els coneixements exposats.

Aquesta formació va realitzar-se l'any passat per primer cop i es repeteix per l'èxit que va tenir. Enguany, a més, s'hi afegirà formació sobre autisme a càrrec d'una altra entitat.