Les persones amb discapacitat comptaran amb accessibilitat a l’edificació i l’urbanisme en tot el país, per reial decret

Les persones amb discapacitat comptaran amb condicions bàsiques d'accessibilitat a l'edificació i l'urbanisme a tot el territori nacional a través d'un reial decret i una ordre ministerial publicats ahir, 11 de març, al Butlletí Oficial de l'Estat.

Segons va assenyalar ahir el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) 'amb aquestes normes de desenvolupament, es completen els mandats de Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, en l'àmbit de l'espai construït i de l'espai urbà, que va establir que l'Estat dictaria unes condicions bàsiques comunes per a tots els territoris, que les Comunitats Autònomes, en el seu cas i amb base en les seves pròpies competències, "poden millorar".

En aquest sentit, l'organització destaca que "després de més de 20 anys sense legislació estatal" en la matèria, "per fi" el Govern central ha aprovat unes normes d'obligat empleno en totes les Comunitats Autònomes, el qual "ajudarà" a coordinar i harmonitzar el desenvolupament de l'accessibilitat, amb independència del territori en qüestió.

Així mateix, CERMI va explicar que la part d'edificació, adoptada mitjançant reial decret, "suposa la inclusió" de l'accessibilitat universal, mitjançant un document específic, en el 'Codi Tècnic de l'Edificació', el repertori normatiu de referència de la construcció d'edificis a Espanya.

A més, va indicar que la qüestions referides als espais urbans "han estat regulades" mitjançant ordre del Ministeri d'Habitatge i serà d'"aplicació" a les actuacions que es desenvolupin en l'entorn urbà a partir de la seva entrada en vigor.

Font: Europa Press