Un estudi revela que els costos que deriven de la Llei d’Autonomia Personal són un 30% més alts en l’atenció a les dones

Els costos totals derivats de l’atenció a la dependència s’eleven un 30% quan la beneficiària és una dona, conclou l’estudi de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. L’estudi analitza l’impacte econòmic de la Llei d’Autonomia Personal sobre les famílies, mitjançant un seguiment realitzat a un centenar de persones majors de 65 anys.

La investigació conclou que la diferència en els costos entre els diferents sexes es deguda a l’increment en el consum de recursos sanitaris i sociosanitaris dirigits a les dones dependents, així com l’índex superior que presenta la seva esperança de vida respecte als barons.

L’informe també destaca que les previsions financeres de la Llei d’Autonomia Personal no són suficients, ja que deixen fora aspectes que suposen importants costos en la vida diària de les persones amb dependència, com per exemple l’atenció sociosanitària, que acapara un terç de les despeses d’aquest tipus de població.

Per últim, l’estudi afirma que aquesta Llei no contempla els costos de gestió d’aquest sistema, ni promou la creació de noves places, pel que el retorn fiscal per creació de llocs de treball és molt petit. Conclou que aquestes despeses es podrien reduir a la meitat si creixessin les prestacions econòmiques en detriment de les prestacions de serveis.

Font: Europa Press