El CERMI publica una Guia explicativa sobre el nou Conveni Especial de Seguretat Social per a treballadors amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció laboral

El proper 1 d’abril entrarà en vigor un real decret aprovat recentment pel Govern espanyol que permet a les persones amb discapacitat amb especials dificultats d’insercio laboral acollir-se a una nova modalitat de conveni especial de Seguretat Social perquè cotitzin mensualment per si mateixos i puguin rebre determinades prestacions. Per a això, l’Estat aportarà 1.531 milions d’euros.
Per aclarir què suposa aquest conveni especial per al col·lectiu de la discapacitat, el CERMI ha editat una guia explicativa del decret. Us la podeu descarregar en el seu web.