La Taula del Tercer Sector creu que la bancarització de les caixes és “antisocial”

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, ha fet pública la seva preocupació i alerta dels perills que pot suposar que algunes de les caixes actuals es converteixin en bancs, després que l’executiu espanyol anunciés que per elevar el nivell de capital bàsic que se'ls exigeix a les entitats financeres espanyoles al 8% se’ls exigirà que es converteixin en bancs.

La Taula del Tercer Sector denuncia que aquesta possible bancarització és “antisocial” perquè es perd el valor de la vinculació al territori i a la ciutadania de les caixes, pot comportar un increment preocupant del percentatge d’exclusió financera (persones que no tenen accés a una llibreta ni a cap servei bancari) i la desaparició a mig termini dels fons de les obres socials de les caixes d’estalvi.

La Taula del Tercer Sector reclama que es preservi la funció social de les caixes i la seva vinculació al territori, la dinamització de les seves obres socials i la col•laboració amb les entitats socials en el desenvolupament de la seva actuació.

Veient les últimes decisions del govern espanyol, la Taula del Tercer Sector aposta per un sistema financer arrelat al territori i reclama al govern català que preservi el model social de caixes d’estalvi i que en els òrgans de govern de les caixes d’estalvi es mantingui la presència de les organitzacions socials del país.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització de tercer nivell constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En formen part 29 organitzacions de segon nivell (federacions i agrupacions) que representen més de 3.000 entitats no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social.

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones.