A partir de dimecres els grans dependents catalans podran rebre el servei d’assistent personal

Els grans dependents catalans podran rebre a partir de dimecres, 16 de juliol, el servei d'assistent personal i tindran dret també a una prestació mínima garantida. Segons va informar ahir el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, aquest dimecres es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) l’ordre que regularà aquesta prestació. Catalunya serà la primera comunitat a regular i oferir l'assistent personal, servei que està recollit a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència però que encara no estava concretat pel Govern.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania calcula que unes 1.800 persones es beneficiaran d’aquesta prestació el pressupost global de la qual és de 861.000 euros. Segons informacions del Departament, el pagament d’aquesta prestació serà retroactiu tot i que caldrà justificar la contractació de l’assistent com a mínim des de la data en què s’ha sol•licitat.
La prestació d’assistent personal s’estructura en dues modalitats: la d’acompanyament a activitats laboral i/o educatives, que es prestarà per un període de temps d’entre 60 i 80 hores mensuals, que té un import màxim de 568,98 euros i que és compatible amb una prestació de Servei d’Ajuda a Domicili o de Centre de Dia; i la prestació de suport personal i integració laboral i/o educativa, que inclou accions d’acompanyament i suport a gestions exteriors al domicili així com d’acompanyament i suport a l’accessibilitat laboral, educativa i de promoció de la participació social. En aquesta segona modalitat l’assistència es prestarà en règim horari de dedicació completa i el seu import màxim serà el mateix que s’aplica per a la prestació vinculada a plaça residencial.
L’ordre aprovada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania també incorpora la garantia d’una prestació mínima que, en cap cas, serà inferior al 25% de l’import que li correspondria a la persona beneficiària. D’aquest mínim només es podran beneficiar les persones amb ingressos inferiors als 1.486,9 euros mensuals i evitarà els casos en què l’aplicació inevitable i obligada de la llei deixi les persones beneficiàries amb menys recursos sense cap cobertura addicional. El pagament d’aquesta prestació serà retroactiu, és a dir, que afavorirà també aquelles persones que es trobaven en aquesta situació abans de la publicació de l’ordre.
Aquesta prestació mínima serà incompatible amb qualsevol altra prestació de servei. Del pagament d’aquest ajut també s’exclouran aquelles persones a les quals el PIA els surti negatiu.