Les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat, vàlides per tota Espanya

La targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda serveixen des del passat 24 de desembre per estacionar el vehicle a les places reservades en tota Espanya independentment de la comunitat autònoma on s'hagin emès, gràcies a l'entrada en vigor del Reial decret que regula l'emissió i ús d'aquesta targeta, publicat avui en el BOE.
L'Executiu considera que d'aquesta manera dóna compliment a una demanda històrica del sector, en particular del Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), ja que s'havien detectat disfuncions en la utilització de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat, fins al punt que algunes no eren reconegudes en comunitats autònomes o municipis diferents al d'emissió, per la qual cosa els seus titulars no podien fer ús d'elles quan es desplaçaven fora de la seva ciutat.
Una altra novetat de la norma és que podran obtenir la targeta d'estacionament les persones o entitats titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, sempre que prestin serveis socials.

Font: Europa Press