Renovat el compromís europeu envers la protecció dels drets de les persones amb discapacitat

EL MARC DE SEGUIMENT DE LA UE RENOVA EL SEU COMPROMÍS EN LÍNIA AMB LA CONVENCIÓ DE NACIONS UNIDES SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I APROVA EL PROGRAMA DE TREBALL 2015-2016.

El Marc de seguiment de la UE per a la implementació de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat està format per la Comissió Europea, membres del Parlament Europeu, el Defensor del Poble Europeu, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) i el Fòrum Europeu de la Discapacitat (EDF).

El passat 4 de març, representants d'alt nivell es van reunir a Brussel·les per renovar el seu compromís envers la promoció, la protecció i la vigilància dels drets de les persones amb discapacitat a la UE, en línia amb la Convenció de l'ONU (aprovada el 2005 i ratificada per la UE el 2011). Entre d’altres qüestions, també es va aprovar el programa de treball del Marc de seguiment 2015 – 2016.

A dia d’avui, a més de la pròpia UE, 25 dels Estats membres han ratificat la Convenció. Espanya, que va firmar i ratificar aquesta Convenció i el seu Protocol facultatiu el 3 de maig del 2008, inclou en el seu ordenament jurídic aquest cos normatiu internacional.

Enguany, la Comissió de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat revisarà per primera vegada com la UE ha implementat les seves obligacions.

El compromís es veurà novament renovat demà, dimecres 29 d’abril a Brussel·les amb motiu del Fòrum de treball sobre la implementació de la Convenció de Nacions Unides. El Fòrum reunirà a representants responsables de l’execució i el seguiment de la implementació de la Convenció, tant a la UE com als Estats membres, representants de la societat civil i les organitzacions representants de les persones amb discapacitat. Els principals punts que es tractaran són els mecanismes de coordinació, a nivell europeu i de països membres; el seguiment i les millores per tal de garantir la plena implementació de la Convenció de Nacions Unides.

D’altra banda, la Presidència letona del Consell de la UE està treballant, en el marc del Grup de Treball d’Afers Socials del Consell EPSCO (de Ministres d’Ocupació, Afers Socials, Salut i Política de Consum de la UE), un projecte de Declaració sobre Discapacitat que s’espera pugui ser adoptat a la Conferència d’alt nivell que tindrà lloc a Riga els dies 20 i 21 de maig.