Les entitats socials de l’àmbit de la infància identifiquen les prioritats que ha d’incorporar el Pacte per a la Infància

Les entitats socials de Catalunya que treballen en l’àmbit de la infància han destacat les prioritats que hauria d’incloure el ‘Pacte per a la Infància’ que el govern català presentarà el novembre vinent. Aquesta prioritats es van recollir en el marc de la jornada ‘Identificant els temes clau per al Pacte per a la Infància’ organitzada el passat 21 de març per la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) amb el suport del Departament de Benestar Social i Família i amb la col•laboració d’Unicef.

La jornada, que va reunir més de 200 persones, es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona i va ser inaugurada pel conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries que va apostar perquè “el Pacte sigui de tota la societat i pensant per a tota la infància”.

La jornada es va organitzar entorn a 4 taules rodones, una per cada un dels eixos del Document de Bases del Pacte per a la Infància: mitjans de comunicació, participació social de la infància, atenció a la infància i inclusió social.

Les prioritats més destacades que es van identificar durant la jornada són:

MITJANS DE COMUNICACIÓ:

- Cal més producció de continguts pels infants de qualitat i on també els infants hi puguin participar.
- Cal incloure els infants com a creadors de continguts ja que se’ls hi dóna poca veu en els mitjans de comunicació.
- Cal potenciar la formació de les famílies i tutors en l’ús responsable de les TIC. Cal ensenyar a ser crítics.
- Els mitjans de comunicació haurien de tenir un codi de bones pràctiques, de dimensió internacional, per abordar els temes que afecten a la infància.

PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LA INFÀNCIA:

- Cal incorporar la perspectiva de l’infant en els procés de participació de l’elaboració del Pacte. (A participar s’aprèn participant).
- Canviar la tendència de que els drets dels infants siguin exercits pels adults en benefici dels infants i promoure, per contra, que els drets siguin exercits pels propis infants. (canviar la visió paternalista de a infància).

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA:

- Les polítiques de suport a la família no poden obviar als infants en tan que ciutadans de ple dret.
- Cal repensar el model educatiu i no centrar-lo, només, en el període escolar.

INCLUSIÓ SOCIAL:

- Prioritzar la inversió en infància, ja que és rendible a llarg termini. Ells són el futur de la nostra societat.
- Garantir que no es donin processos d’exclusió en la infància perquè suposen una major situació de desigualtat i pobresa per la pròpia societat.
- Garantir uns ingressos mínims a les famílies perquè puguin donar resposta al desenvolupament dels seus fills.
- Garantir l’accés a les activitats educatives no obligatòries.

Les entitats que treballen en l’àmbit de la infància aposten perquè el futur Pacte hauria de ser prou concret com per garantir que l’infant sigui un ciutadà de ple dret.

Aquesta jornada és la primera que es realitza un cop iniciat el procés de participació i elaboració dels principals continguts que recull el Document de Bases del Pacte en el marc del Programa per l’Impuls i Assoliment del Pacte per a la Infància del govern català, liderat pel Departament de Benestar Social i Família i amb un constant diàleg amb les entitats socials i altres agents.

La PINCAT està formada per 17 organitzacions (que alhora formen part de la Taula del Tercer Sector) que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència a través de més de 900 entitats de primer nivell. Aquestes entitats són: Confederació ECOM Catalunya, el
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI); Creu Roja; Empresa Social. Cooperatives d’Atenció a les Persones; Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS); Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC); Federació Catalana de Drogodependències (FCD); Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA); Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i Adolescència (FEDAIA); Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya (FEDELATINA); Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars (FEPCCAT); Fòrum Salut Mental; Fundació Catalana de l’Esplai; Fundació Pere Tarrés - Coord. Catalana de Colònies, Casals i Centres d’Esplai; Orde Hospitalari Sant Joan de Déu; Minyons Escoltes i Guies de Catalunya; Fundació Josep Sans; i Moviment Laic i Progressista (MLP).