Publicada al BOE la norma que obliga el Govern espanyol a millorar la fiscalitat dels patrimonis protegits

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el passat 26 de març la llei que insta el Govern espanyol a remetre a les Corts Generals, en el termini de sis mesos, un projecte de llei per establir un millor tractament fiscal del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat i afavorir així la seva constitució i manteniment.

La norma publicada al BOE, que entrarà en vigor d’aquí a tres mesos, pretén millorar l’organització del Registre Civil i modifica punts sobre incapacitacions, patrimonis protegits i protecció patrimonial de les persones amb discapacitat recollits en diverses normes.

Concretament, aquesta llei permetrà conèixer el nombre i l’abast d’incapacitacions existents a Espanya, cosa per a la qual ara hi ha dificultats, i centralitzarà les dades d’incapacitacions, actualment disperses en diversos registres municipals. També facilitarà l’efectiva posada en pràctica de la figura del patrimoni protegit, fent publicitat a través del Registre Civil no només dels nomenaments dels administradors d’aquests patrimonis, sinó també de la seva constitució i contingut.

En aquesta línia, imposa als notaris l’obligació de comunicar al Ministeri Fiscal la constitució d’un patrimoni protegit i legitima a aquest mateix ministeri per obtenir informació d’organismes públics en relació amb l’exercici de la tutela d’aquests patrimonis, amb la finalitat de millorar-ne el seu control.

Font: Crònica Social.