El Govern reclama la gestió i execució de la concessió de subvencions a càrrec de l'IRPF

El Govern, a instàncies del Departament d’Acció Social i Ciutadania, ha autoritzat la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional contra la convocatòria de concessió de subvencions a càrrec del 0,52% de l’IRPF feta pel Govern espanyol. La Generalitat considera que les dues ordres aprovades per l’antic Ministeri de Treball i Afers Socials que regulen la convocatòria podrien contravenir l’Estatut. Per aquest motiu en demana la derogació de les esmentades disposicions perquè sigui el Govern català i no l’espanyol qui gestioni la concessió de les subvencions.

Les dues ordres contra les que s’ha autoritzat la interposició dels recursos van ser aprovades per l’antic Ministeri de Treball i Afers Socials i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 21 de febrer i el 6 de març. En aquestes es fixen les bases de la convocatòria dels ajuts a càrrec del 0,52% de l’IRPF per a programes de cooperació i voluntariat, acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis socials, menors i promoció de les famílies.

El Govern considera que les bases reguladores podrien contravenir el que estableixen els articles 110, 114, 138, 142, 153 i 166 de l’Estatut. Aquestes disposicions atribueixen la competència exclusiva a la Generalitat en les matèries objecte de la subvenció. Per aquesta raó, el Govern considera que les dues ordres s’han de considerar nul•les i autoritza la seva impugnació. L’objectiu és que sigui el Govern català i no l’espanyol qui gestioni els diners per a fins socials de l’IRPF.

D’altra banda el Govern vol preservar l’interès de la ciutadania de Catalunya ja que la regulació i funcionament actual dels diners recaptats per l’Estat a través de les aportacions per a fins socials en la declaració de renda comporta una greu discriminació. Catalunya és la Comunitat on la recaptació de l’IRPF per a fins socials és de les més importants i, en canvi, el percentatge que reben les entitats catalanes és molt inferior.

Font: Departament de premsa del Departament d’Acció Social i Ciutadania