Serveis gratuïts de fisioteràpia pels socis de les entitats federades a ECOM en situació de pobresa i exclusió social

La Federació ECOM i el Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) van signar el passat 2 de juliol un conveni de col•laboració que té per objectiu la promoció conjunta d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la salut de la població, en especial, de les persones amb discapacitat física, que és el col•lectiu amb qui treballa la federació.
La primera iniciativa que posaran en marxa serà una campanya d’apropament de la fisioteràpia a aquells socis de les entitats federades, amb discapacitat o dependència, que per un motiu econòmic no poden rebre aquest tipus de tractament a nivell privat o bé que hagin hagut de deixar de rebre’l, a causa de les restriccions econòmiques.
La fisioteràpia és un element clau per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, ja que pot ajudar a promoure, mantenir i augmentar el nivell de salut de les persones amb discapacitat en totes les etapes de la vida. Moltes d’aquestes persones, per la seva situació de cronicitat, requereixen atencions sanitàries continuades, freqüents i especialitzades, que en la major part dels casos no són cobertes pel sistema públic sanitari, que normalment està més orientat a oferir un diagnòstic i una solució curativa, i no tant a una atenció continuada dirigida al manteniment o la millora de les capacitats i l’autonomia personal.
Conscients de la necessitat en el col•lectiu de persones amb discapacitat física d’una fisioteràpia de manteniment, més enllà de la de caire especialitzat i intensiu a què les persones poden accedir a través del sistema públic sanitari, el Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha ofert a la Federació ECOM la possibilitat que els socis de les seves entitats federades que necessitin d’aquests serveis, però no hi puguin accedir per motius econòmics, puguin disposar dels serveis d’un fisioterapeuta col•legiat voluntari per realitzar-li l’acció terapèutica requerida.
El perfil dels beneficiaris que podran acollir-se als tractaments d’aquests fisioterapeutes voluntaris correspon a persones amb discapacitat física o dependència que es troben en una situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i que necessiten rebre un tractament de fisioteràpia que en l’actualitat no estan rebent.