La Fundació ECOM crea una Guia de Recursos per a la Discapacitat de la demarcació de Barcelona

En col·laboració amb l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, la Fundació ECOM ha creat la Guia de Recursos per a la Discapacitat de la demarcació de Barcelona, que és consultable al mateix web d’ECOM. Es tracta d’una eina dinàmica i viva que recull de forma actualitzada els recursos públics i privats adreçats a les persones amb discapacitat per a la millora de la seva qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats.

Juntament amb aquesta guia, la Fundació ECOM ofereix també als professionals dels serveis socials bàsics un Servei d’assessorament on line per aclarir consultes sobre qualsevol tema o àmbit relacionat amb les persones amb discapacitat: recursos, prestacions, normativa legal i entitats del sector. Les consultes són contestades per correu electrònic o via telefònica, en funció de la seva complexitat.

L’objectiu d’aquestes dues eines és millorar l’atenció i acompanyament a les persones amb discapacitat des dels serveis socials.