ECOM dóna suport la Iniciativa Legislativa Popular per a la Dació en pagament

La Taula del Tercer Sector i la xarxa espanyola EAPN (entitats de lluita contra la pobresa), juntament amb UGT, CCOO, la Plataforma d’Afectats per al Hipoteca, la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya i l’Observatori DESC, estan coordinant a tot l'Estat la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Seran necessàries més de 500.000 signatures perquè aquesta ILP sigui debatuda al Congrés dels Diputats. ECOM ha decidit donar suport a aquesta iniciativa i ja ha fet els tràmits per ser entitat adherida.
L’objectiu d’aquesta ILP és que es modifiqui la Ley de Enjuiciamiento Civil amb la finalitat d’aconseguir: la dació en pagament amb efectes retroactius (que es conegui com a dació en pagament el fet d’entregar l’habitatge a l’entitat bancària, a la qual se li té l’hipoteca, a canvi de quedar lliure de deute); la paralització dels desnonaments (sempre que es tracti de l’habitatge habitual i l’impagament del préstec hipotecari sigui a causa de motius aliens a la pròpia voluntat); i un lloguer social (que l’executat tingui dret a seguir residint a l’habitatge pagant un lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensuals, per un període de 5 anys).
COM PODEU DONAR SUPORT A AQUESTA ILP COM A ENTITATS?

Per què aquesta ILP sigui debatuda en el Congrés dels Diputats seran necessàries 500.000 signatures, per això els impulsors d’aquesta iniciativa demanen el suport de les entitats i de tota la ciutadania.

Com a entitats, hi ha dues possibles vies de col•laboració:
1. Fer-se entitat adherida a la ILP, per a deixar constància del suport. Per adherir-se cal fer un donatiu de 30€, 60€ o 90€ (la quantitat va en funció de la mida de l’entitat). El nom de totes les entitats adherides apareixerà al web oficial de l'ILP.
Podeu adherir-vos omplint un formulari que trobareu en els següents enllaços: https://docs.google.com/a/tercersector.cat/spreadsheet/viewform?formkey=... o http://www.quenotehipotequenlavida.org/?page_id=38
Un cop omplert el formulari cal fer una transferència al número de compte 1491 0001 24 2022321521, indicant el nom de la vostra entitat, i posteriorment enviar el comprovant a administracion@quenotehipotequenlavida.org. Un cop fet això, els administradors de la iniciativa, us enviaran un rebut del donatiu i incorporaran el nom de la vostra entitat al web oficial de l’ILP www.quenotehipotequenlavida.org, com a una entitat adherida més.
2. Constituir-vos com a Oficina de Coordinació Territorial (OCT). Si ho voleu, les seus de les vostres entitats es poden constituir en Oficines de Coordinació Territorial d’aquesta ILP.
Les entitats que es constitueixin com a OCT hauran d’actuar com a punt d’informació (perquè les persones que ho vulguin s’hi puguin apropar a informar-se, a signar els plecs i/o a oferir-se com a voluntaris o fedataris); disposar d’un fedatari, com a mínim, per poder validar les signatures recollides; custodiar els plecs i tota la informació relativa a l’ILP durant els 9 mesos de recollida de signatures; fer contactes en el territori per aconseguir signatures, fedataris i entitats adherides; entregar, bimensualment, els plecs omplerts a l’Oficina del Cens Provincial més propera; i enviar els informes mensuals de signatures recollides i els oficis de presentació de plecs a l’oficina central de la Comissió Promotora.
Podeu fer-vos Oficina de Coordinació Territorial (OCT) omplint el següent formulari: https://docs.google.com/a/tercersector.cat/spreadsheet/viewform?

3. Els Ajuntaments poden col·laborar amb l'èxit de la ILP aprovant una moció de suport en el seu Ple Municipal. Com a entitats, nosaltres podem fer arribar als Ajuntament una proposta de menció. Al web de la Taula del Tercer Sector podeu trobar una proposta de text per a la moció:
http://www.tercersector.cat/admin/repositori/file/ILP/MOCIO-AJUNTAMENTS-...