Federació ECOM. Política de transparència

Política de Transparència

Per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2017 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Federació ECOM certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal. Així mateix, també compleix els indicadors de transparència que estableix la Guia d’autoavaluació elaborada per el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP).

+ Compliment de la política de transparència Federació ECOM 2019