Dret al treball

L’accés a la feina és fonamental per a l’autonomia de les persones i la seva independència econòmica. En el cas de les persones amb discapacitat, és a més una via que promou la nostra dignitat i que ens condueix a la inclusió social.

Totes les persones, incloses les persones amb discapacitat, tenim dret a treballar, si volem i estem en disposició de fer-ho.

Defensem el dret al treball de les persones amb discapacitat física, en igualtat de condicions amb la resta de persones, entès com el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant una feina escollida o acceptada lliurement en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles.

El pla general mostra la banda interior de la barra d'una cafeteria. En primer pla es veuen unes teteres, unes tasses i uns pots, i al fons es veu un noi usuari de cadira de rodes en actitud d'estar servint alguna cosa

Prioritzem l’ocupació de les persones amb discapacitat física al mercat de treball ordinari, per afavorir el seu procés de normalització i inclusió social. Tanmateix també reconeixem el rol del mercat de treball protegit com una alternativa per a algunes persones, d’acord amb les seves necessitats.

Entenem que la inclusió laboral de les persones amb discapacitat només és possible si hi ha un marc legislatiu favorable i al mateix temps si hi ha el compromís de tots els agents implicats: administració, empreses i sindicats. Actualment però, malgrat l'existència de diferents marcs legislatius en l'àmbit europeu i nacional per afavorir-la, la inclusió laboral de les persones amb discapacitat dista d'una situació d'igualtat respecte a la resta de població.

Creiem necessària una voluntat política de fer efectives les mesures de discriminació positiva i de donar a conèixer les possibilitats d'aportació laboral i de productivitat de les persones amb discapacitat per eliminar els prejudicis i obstacles que dificulten la seva contractació.

(Article 27 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, 2006).