Dret a l'habitatge

Defensem el dret de les persones amb discapacitat física a un habitatge adequat, que ens permeti dur a terme un projecte de vida autònom en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

Reivindiquem que l’administració pública adopti les mesures legislatives, administratives i de l’índole que siguin necessàries a fi de garantir-nos a les persones amb discapacitat física la seguretat pel que fa a la tinença i l’accés a un habitatge assequible, habitable i accessible.

(Article 28 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, 2006).

Dues dones d'esquenes (una d'elles usuària de cadira de rodes) en una cuina preparant alguna cosa de menjar sobre els marbres