Dret als serveis socials

Defensem el dret de les persones amb discapacitat física a accedir, en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública.

Reivindiquem que les polítiques socials, així com els serveis que se'n deriven, s’han d’adaptar a les característiques i necessitats de les persones i, per això, apostem per l’evolució cap a una planificació dels serveis socials centrada en la persona, que promogui les potencialitats de cadascú i que obri la participació activa de la persona amb discapacitat física usuària del servei (com a màxima coneixedora de les seves necessitats) en la seva concepció i definició.

Dues persones assegudes en un llit, una d'elles (que té discapacitat) està una mica recolzada enrere mentre l'altra li està posant les sabates

Apostem per l’atenció integral centrada en la persona, que és aquella que es dirigeix a la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, tot partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, als seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació efectiva.

Admetem un copagament dels serveis socials, amb paràmetres assumibles i justos, sempre i quan no afecti el benestar de les persones i ens permeti gaudir d’una vida digna i el desenvolupament dels nostres projectes vitals amb la màxima autonomia.

(Article 28 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, 2006).