Equip Tècnic

Equip Directiu

Marta Obdulia
Gerent
 

Personal Tècnic

Àrea d’Autonomia Personal i Vida Independent

Maria José Moya
Responsable d’Àrea

Jason Galarraga
Tècnic d’Autonomia Personal i Vida Independent

Mercè Hernández
Tècnica d’Autonomia Personal i Vida Independent
Envia un correu

Cristian Lago
Tècnic d’Autonomia Personal i Vida Independent

Beatriz Martínez
Tècnica d’Autonomia Personal i Vida Independent

L’àrea també compta amb un equip d’assistents personals i un equip d’auxiliars de vestidor que fan l’atenció directa a la persona.

Àrea d'Inclusió Laboral

Mireia Martínez
Responsable d’Àrea

L’àrea compta amb diferents equips repartits pel territori que presten el Servei d’Inclusió Laboral.

Àrea d’Accessibilitat

Emma Vives
Tècnica d’Accessibilitat

Rubén Domínguez
Tècnica d’Accessibilitat

Àrea de Discapacitat i Àmbit Local

Núria Ventura
Tècnica de Discapacitat i Àmbit Local

Irina Camps
Tècnica de Discapacitat i Àmbit Local

Oliver Gimeno
Administratiu