Empoderament de les persones

Promovem l’empoderament i l’autodefensa de les persones amb discapacitat física a través de l’impuls del reconeixement dels propis drets i la promoció del coneixement dels diferents organismes i canals de denúncia que estan a l’abast de les persones per a la defensa dels seus drets.

Organitzem tallers formatius, tallers d'assessorament col·lectiu i d’empoderament adreçats a les persones amb discapacitat física i elaborem materials pràctics de suport en l’àmbit de la defensa de drets.

MATERIALS DE SUPORT EDITATS PER ECOM

Portada de la guia Com fer accessible l'espai comunitari de l'edifici?

Com fer accessible l'espai comunitari de l'edifici? (tres guies amb recomanacions per a la defensa del drets a l'accessibilitat de l'habitatge, diferenciades segons si la persona és llogatera, llogatera en propietat vertical o propietària) 

Guia pràctica per defensa els drets de les persones amb discapacitat física (dues guies, una en versió extensa i una en Lectura fàcil)

Igualtat de drets i oportunitats a la feina (dues guies, una per a la ciutadania i una altra per a professionals de l'àmbit de la inclusió laboral)