Guia de recursos

Aquesta Guia de Recursos per a la Discapacitat de la província de Barcelona ha estat elaborada amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la voluntat d’esdevenir un eina útil per als/a les professionals de Serveis Socials Municipals a l’hora d’orientar les persones amb discapacitat sobre els recursos als quals poden accedir per a la millora de la seva qualitat de vida i igualtat d’oportunitats, així com per a les persones individuals que vulguin informar-se sobre els recursos i suports existents.

 

 • Conceptes bàsics sobre la Discapacitat

  Descripció breu del concepte de la discapacitat i de les diferents tipologies, així com de la seva evolució i de la nova mirada de la discapacitat a través de la filosofia de vida independent.

   

 • Guia de recursos per a la Discapacitat

  Recull de recursos públics i privats adreçats a les persones amb discapacitat per a la millora de la seva qualitat de vida i igualtat d’oportunitats.

   

 • Webs d'interès

  Llistat de pàgines web de referència per a la cerca de recursos de l’àmbit de la discapacitat.