GUIA DE SUPORT A LES FAMÍLIES PER A LA DEFENSA DELS DRETS DELS INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I/O ORGÀNICA

La Guia de suport a les famílies per a la defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física i/o orgànica, elaborada per ECOM, pretén ser una eina de suport a les famílies per a la defensa dels drets dels seus fills i filles amb discapacitat, donat que malgrat tota la normativa i legislació existent en què se’ls hi reconeixen els drets i la igualtat d’oportunitats, sovint és difícil poder exercir-los per les múltiples traves a què s’ha de fer front, la burocràcia, l’escassetat de recursos o el desconeixement d’aquests. 

ECOM estem al servei de les famílies amb infants i joves amb discapacitat física i/o orgànica per assessorar-vos, donar-vos suport i acompanyar-vos en el, sovint, difícil camí que heu de seguir per aconseguir que els vostres fills i filles puguin exercir els seus drets en igualtat d’oportunitats. 

ECOM concebem les famílies com un agent actiu, amb capacitats, aptituds i actituds per reclamar i defensar l’exercici dels drets dels infants i joves amb discapacitat física i/o orgànica, i sobretot, com un agent clau per acompanyar els vostres fills i filles en el camí de l’empoderament personal per tal que en el futur aquests infants puguin esdevenir persones adultes amb un projecte de vida autònoma i independent. 

Amb aquesta guia, pretenem ajudar-vos i ser al vostre costat, per avançar en el camí que ens ha de portar a que tots els infants amb discapacitat física tinguin, i puguin exercir, els mateixos drets que qualsevol altra persona.  

 

Guia de suport a les famílies per a la defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física 

Servei d’assessorament i orientació a les famílies

Entitats federades a ECOM que atenen infants i joves amb discapacitat

Webs d’interès

Documents d’interès

Altres informacions d’interès

 

Valoran's

Valora la guia de famílies

Hola!

T'agrairem que després d'haver fet la teva consulta a la guia, ens responguis aquesta breu enquesta.

I sobretot si vols comentar-nos quelcom més a millorar, també pots contactar-nos enviant un correu a acciosocial@ecom.cat.

La teva opinió és clau per a nosaltres!

VALORA LA GUIA