Llistat d'entitats federades

La Federació ECOM som una organització d’àmbit estatal que aglutinem més de 120 entitats, que estan repartides per tot el territori espanyol (tenim presència a nou Comunitats Autònomes), encara que es concentren majoritàriament a Catalunya, on centenar de les entitats tenen la seu.

Es tracta d'entitats, sense ànim de lucre, del sector de la discapacitat física que treballen en l’àmbit de la promoció i la defensa dels drets de les persones, i la millora de la seva qualitat de vida. Algunes d’elles presten serveis a les persones com els d’atenció diürna, atenció sociosanitària, atenció domiciliària, intermediació laboral...

Són entitats que centren la seva activitat en una patologia en concret (ictus, esclerosi múltiple, atàxies hereditàries...) o bé que aborden la discapacitat en termes més generals.