Suport per a la contractació de personal

Estem al servei de les empreses i altres organitzacions o col·lectius professionals interessats en promoure la igualtat d’oportunitats en la contractació de personal a les seves organitzacions, fomentant la diversitat a les seves plantilles, amb la incorporació de persones amb discapacitat física. La diversitat és un motor de creixement personal i social, font de creativitat, requisit bàsic per a la innovació.

Les empreses públiques i privades de 50 o més treballadors tenen l'obligació legal de contractar un nombre de persones amb discapacitat que representi, com a mínim, el 2 per cent de la plantilla.

Per facilitar l’acompliment legal a aquestes empreses però també per a altres empreses que, sense estar obligades, vulguin obrir la seva organització a la diversitat, els oferim gratuïtament serveis d’intermediació laboral.

Tres persones en un despatx treballant, una d'elles usuària de cadira de rodes, que està treballant amb l'ordinador

A ECOM gestionem les ofertes de treball que ens presenten les empreses i altres organitzacions o col·lectius professionals amb la finalitat de proveir-les de les persones candidates més adequades d’entre les persones amb discapacitat demandants de feina que s’adrecen a la nostra entitat. El nostre objectiu final és afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat física al mercat ordinari de treball.

El suport que oferim a les empreses i altres organitzacions inclou:

  • Valoració dels llocs de treball que poden ser coberts a la seva organització per persones amb discapacitat.
  • Preselecció de personal. Proposem candidats d’acord amb el perfil sol·licitat per l’organització.
  • Assessorament per a la captació i retenció del talent, amb processos de selecció accessibles que facilitin la captació del talent de la persona amb discapacitat.
  • Oferta de personal en pràctiques.
  • Acompanyament al/a la treballador/a, per a la seva incorporació al lloc de treball o en cas que requereixi formació específica.
  • Assessorament i informació sobre les diferents modalitats de contractes i els seus avantatges, els incentius a la contractació de persones amb discapacitat i les subvencions.
  • Orientació en la gestió de documentació en matèria de discapacitat i col·laboració en l’elaboració de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa.
  • Suport en l’adaptació del lloc de treball. En els casos que sigui necessari, oferim acompanyament en l’anàlisi d’adaptacions, accessibilitat i/o tramitació d’ajudes econòmiques o tècniques derivades.

Si estàs interessat en el Servei de Suport a la Contractació, consulta quin dels nostres punts d'actuació et queda més a prop en aquest llistat i contacta-hi. Tenim punts d'actuació a Barcelona ciutat, Molins de Rei (cobertura Baix Llobregat), Sant Adrià del Besòs (cobertura Barcelonès Nord), Mataró (cobertura Maresme), Sabadell i Terrassa (cobertura Vallès Occidental), i Tarragona.