Posicionaments i propostes

Posicionaments

Amb l’objectiu d’unificar el discurs de totes les entitats que conformem la Federació ECOM, el 2014 –en Assemblea General– vam aprovar un document amb diversos posicionaments respecte diferents àmbits de la vida, on es recull breument allò que defensem i volem en cadascun d’ells.

Aquest document estableix les directrius que com a organització seguim per tal d’avançar cap a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física.

+ Posicionaments d'ECOM

Propostes als partits polítics

En cada cita electoral que té lloc per presidir les principals administracions públiques del nostre país, ECOM sempre fem arribar les nostres propostes –ja sigui de forma directa o a través d’alguna de les plataformes de què formem part– les nostres propostes als principals partits polítics que s’hi presenten per demanar que siguin tingudes en compte en els seus programes.

El nostre objectiu és afavorir que es tendeixi a fer polítiques socials més inclusives, que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a tothom.

+ Propostes eleccions municipals per Barcelona 26-05-2019

+ Propostes eleccions municipals 26-05-2019

+ Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 21-12-2017

+ Propostes eleccions municipals 24-03-2015

+ Propostes eleccions municipals per Barcelona ciutat 24-03-2015

+ Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 27-09-2015

+ Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 25-11-2012

Altres propostes

Aquí trobeu alguns documents elaborats per ECOM sobre problemàtiques concretes que afecten les persones amb discapacitat física on recollim una anàlisi de la situació i propostes de possibles solucions. Aquests posicionaments són els que ens guien en la defensa concreta dels drets no garantits o vulnerats davant els diferents agents implicats.

També trobeu, altres documents fets de manera col·laborativa amb altres organitzacions amb qui treballem conjuntament per abordar la solució de problemàtiques que ens afecten.

+ 2019_febrer_Accessibilitat i igualtat d’oportunitats al servei de taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

+ 2018_octubre_Accessibilitat als serveis de transport de RENFE rodalies i regionals de Catalunya

+ 2018_juliol_Tarifació social integrada del transport públic a Catalunya per a persones amb discapacitat

+ 2018_febrer_Accessibilitat als serveis de bus interurbà de Catalunya

+ 2015_juny_Accessibilitat de persones usuàries d'escúters al transport públic

+ 2015_desembre_Volem uns carrers que siguin de veritat per tothom_CARRERS-PER-A-TOTHOM