Assessorament especialitzat

Com a entitat de referència de la discapacitat física, oferim assessorament a empreses i altres organitzacions o col·lectius professionals sobre qüestions relacionades amb la discapacitat i l'atenció a la diversitat com poden ser: l’acompliment de la Llei General de la Discapacitat o les Mesures Alternatives (en aquells casos en què no és possible la contractació directa), l’accessibilitat i el disseny universal, l’atenció a la diversitat i la igualtat d'oportunitats, entre altres.

Dos homes mirant un ordinador, un d'ells en actitud d'estar explicant quelcom a l'altre

També, com experts en discapacitat, podem col·laborar amb la seva organització per tal que pugui oferir als seus professionals que tinguin un/a fill/a amb discapacitat o qualsevol altre familiar en aquesta situació, un servei d’informació especialitzada sobre recursos i ajuts als quals poden accedir, qüestions legals, activitats de lleure i esport adaptat, etc.

Si voleu sol·licitar algun assessorament, contacteu amb nosaltres aquí.