ECOM Transforma. Formació per a una societat inclusivaMalgrat tota la normativa que ha anat amb els anys reconeixent-nos la nostra igualtat de drets, les persones amb discapacitat física i/o orgànica a dia d’avui continuem patint a diari vulneracions dels nostre drets i vivint en una situació de desigualtat.

En aquest context és en el que neix el nostre projecte ECOM transForma, un projecte que té per objectiu articular i millorar l’acció formativa que des de fa molts anys veníem desplegant. I és que estem convençuts que la formació és la clau per a la transformació i per avançar cap a una societat inclusiva on totes les persones puguem viure i exercir els nostres drets en igualtat d’oportunitats.
 

ECOM està donada d’alta en el registre d’entitats formadores.
 

L’essència de l’ECOM transForma

Formació en ‘Primera persona’: donem importància al coneixement des de l’experiència de les pròpies persones amb discapacitat i el posem en valor. I promovem la seva participació com a docents en les nostres formacions, afavorint així la seva inclusió a la comunitat a partir de l’activitat docent.

Accessibilitat: Vetllem per fer accessibles les formacions que oferim, tant les presencials com les virtuals, per afavorir que qualsevol persona pugui participar-hi tant si fa de docent com si assisteix a les formacions.

Perspectiva de gènere i interseccionalitat: Incorporem la transversalitat de gènere en el nostre projecte formatiu per garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.

Diversificació de formats: Oferim formacions tant de forma presencial com en línia.

Personalització: Ens adaptem a les vostres necessitats. Fem formacions a mida.

Participació: Vetllem perquè les formacions siguin participatives per afavorir l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.

Millora contínua: Avaluem la qualitat i l’impacte de les formacions i apliquem millores continuadament.
 

A qui s’adreça la formació? 

ECOM transForma s’adreça a una gran varietat de perfils que engloben el conjunt de la població:

 • Persones amb discapacitat física i/o orgànica.
 • Famílies amb fills amb discapacitat física i/o orgànica.
 • Entitats socials.
 • Administracions públiques.
 • Professionals (professorat, arquitectes...).
 • Empreses privades.
 • Ciutadania en general.
   

Modalitats de la formació

Oferim formacions en format presencial i formacions en línia.

 • Modalitat presencial: Combina l’aprenentatge teòric amb el pràctic/experimental i el diàleg directe (primera persona) amb la persona amb discapacitat. Permet aprendre de forma dinàmica i participativa.
 • Modalitat virtual: Permet tenir flexibilitat horària i marcar-se, un mateix, els ritmes d’aprenentatge.  A més, per complementar la formació teòrica,  posem a la vostra disposició un espai en línia (Secretaria Virtual) on responem els vostres dubtes, així com qüestionaris d’autoaprenentatge, activitats i avaluacions.
   

Oferta formativa

ECOM transForma ofereix un catàleg de formacions diversificades. Algunes de les més demanades són:

 • Què entenem per Vida independent? fem un recorregut per la història i l’evolució de la mirada cap a les persones amb discapacitat i analitzem la forma amb la qual es concep actualment l'atenció a les persones a través del paradigma de Vida Independent i el model de Drets Humans.
 • Servei d'assistència personal: aquesta formació és clau per entendre la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat en la comunitat segons estableix la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Tractem aspectes bàsics en el SAP (aspectes sobre la vida independent, el paradigma de la discapacitat, la relació entre la persona cogestora i l'assistent personal, drets, productes de suport i primers auxilis) i els fonaments de l'AP (la figura de l'assistent personal i les habilitats socials que ha de tenir).
 • Assistència personal, un dret i una oportunitat laboral: proporcionem fonaments sobre el paradigma de la Vida Independent i donem a conèixer la figura de l'assistent personal.
 • Atenció a la diversitat: proporciona conceptes teòrics bàsics sobre les diverses discapacitats i aporta les pautes bàsiques per a prestar una atenció de qualitat a les persones amb discapacitat tenint present la seva diversitat i les seves necessitats i amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats i de prevenir l'exclusió social i el tracte discriminatori. 
 • Accessibilitat universal: Es tracta d'una formació amb perspectiva de gènere adreçada a personal tècnic de l'administració pública que es centra a comprendre l'aplicació dels conceptes de l'Accessibilitat i Disseny Universal amb relació a la normativa vigent i el seu desplegament a l'espai públic, l'edificació (especialment els establiments d'ús públic), el transport públic i les consideracions bàsiques de gestió de l'accessibilitat als municipis. És una formació versàtil que es pot adaptar a diferents perfils tècnics.
 • Formació en línia per a famílies. Els drets i l’autonomia personal dels infants i joves amb discapacitat. Orientem les famílies sobre com acompanyar els seus/ves fills/es amb discapacitat en el camí de l’empoderament i sobre com defensar l’exercici dels seus drets.  

Descarregat el catàleg ECOM transForma aquí.
 

Cost de la formació

Anualment oferim un percentatge de formacions subvencionades i esgotat aquest fons, les formacions tenen cost. Us animem a concertar una entrevista amb ECOM per avaluar les necessitats formatives i poder fer-vos una proposta a mida.
 

Contacte

formacio@ecom.cat o 93 451 55 50.
 

Amb el suport de