Conscienciació social

Junt amb la Defensa dels Drets, la Conscienciació Social és l’altre pilar de l’activitat d’ECOM, dues línies d’acció que estan orientades a un mateix fi: el foment d’una societat més inclusiva que doni la mateixa igualtat d’oportunitats a tothom.

Entenem la conscienciació social com l’acció de promoure el coneixement de la societat sobre les persones amb discapacitat física i la presa de consciència vers la situació de desigualtat i exclusió social en què vivim, una situació que ve donada per les barreres (físiques, urbanístiques, psicosocials, de comunicació...) que l’entorn ens posa i que limita el nostre ple desenvolupament i una veritable igualtat de drets.

Actuem, amb finalitat transformadora, per fomentar un canvi de mirada, i de comportament, vers les persones amb discapacitat física que posi el focus en la riquesa de la diversitat, i no en la diferència, i que respecti la nostra capacitat d’autonomia i la nostra igualtat de drets.

Considerem que la conscienciació social és el primer pas en el camí cap a la transformació de les estructures (polítiques, socials, econòmiques) que afecten el conjunt de la societat i que discriminen i deixen en situació de desigualtat dins la comunitat les persones amb discapacitat física (així com altres grups socials), per tal que aquestes afavoreixin la nostra inclusió social i plena participació a la societat.

La nostra actuació contempla tant el desenvolupament de la consciència individual (la pròpia visió que les persones amb discapacitat tenen de si mateixes) com de la consciència social o col·lectiva (la visió que la societat té de les persones amb discapacitat física).